Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:eBIP :: Centralny Rejestr Plików


Pliki:
Nazwa Powiązania Rozmiar  
1. 1. Wykaz_podmiotow_realizujacych_programy_korekcyjno-edukacyjne_dla_sprawcow_przemocy_w_rodzinie 63.00 KB
2. 1.Załącznik nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany i architektury wnętrz 2.54 MB
3. 2. Wykaz_osrodkow_interwencji_kryzysowej_oraz_specjalistycznych_osrodkow_wsparcia_dla_ofiar_przemocy 49.50 KB
4. 2.Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 152.50 KB
5. 3. Wykaz_jednostek_poradnictwa_specjalistycznego_w_wojewodztwie_malopolskim 259.50 KB
6. 3.Załącznik nr 3 - Przedmiar robót 3.31 MB
7. 4. Wykaz_placowek_zapewniajacych_miejsca_noclegowe_w_wojewodztwie_malopolskim 111.00 KB
8. 4.Załącznik nr 4 - Formularz Oferty 43.50 KB
9. 5. Baza_instytucji_przemoc_2015 339.50 KB
10. 5.Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 35.00 KB
11. 6. Rejestr_placowek_zapewniajacych_miejsca_noclegowe_wojewodztwa_malopolskiego 388.54 KB
12. 6.Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowy wykonania robót 30.50 KB
13. 7. Rejestr_jednostek_poradnictwa_specjalistycznego_wojewodztwa_malopolskiego 674.63 KB
14. 7.Załącznik nr 7 - Wzór umowy 77.00 KB
15. aaaaa 97.79 KB
16. Adm.-0211-14_15_N 145.85 KB
17. Adm.-041-9/16 - Opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym 133.77 KB
18. Adm.N-020-125/16 - Komunikat w sprawie zniesienia VIII Wydziału Karnego 176.89 KB
19. Adm.N.-020-125/16 - Komunikat w sprawie zniesienia VIII Wydziału Karnego 420.41 KB
20. Adm. N. 0212-4_16 - Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie 241.79 KB
21. Adm. N 510-4/16 - Szkolenie ławników sądowych IV Wydziału PiUS 196.59 KB
22. Adm.SO.-063-1/17 - Komunikat Prezesa SO informujący o dyżurach związanych z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 381.94 KB
23. ASR Dorota Długosz I Wydział Cywilny 242.50 KB
24. ASR Karolina Łach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 236.46 KB
25. ASR Wojciech Pudełko IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 257.40 KB
26. Dyżury i zastępstwa - IIIR - luty 2018 249.68 KB
27. Dyżury i zastępstwa - IIK - luty 2018 348.74 KB
28. ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - ULOTKA INFORMACYJNA 2.72 MB
29. ETS Lugano - Bruksela 35.36 KB
30. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c 1.39 MB
31. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a 4.83 MB
32. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b 780.37 KB
33. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d 699.16 KB
34. fgh 0.00 KB
35. G.-26-1_15_N - Wynik przetargu 243.17 KB
36. G. N-233-5/17 - Ogłoszenie 372.56 KB
37. G. N-233-5_17 - Załącznik nr 1 - ZBĘDNE MEBLE Z SAL ROZPRAW 14.47 KB
38. Inf.N-233-2/17 - Ogłoszenie 438.94 KB
39. Inf.N-233-2/17 - Ogłoszenie - Wykaz składników 604.50 KB
40. Informacja o wyborze oferty 208.22 KB
41. Informacja o wyborze oferty 208.22 KB
42. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 42.72 KB
43. Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 213/3/2008 28.50 KB
44. I Ns 1166/17/N - Ogłoszenie 221.25 KB
45. I Ns 1343/17/N - Ogłoszenie 152.03 KB
46. I Ns 1344/17/N - Ogłoszenie 150.95 KB
47. I Ns 1583/16/N - Ogłoszenie 233.47 KB
48. I Ns 1583/16/N - Postanowienie 621.90 KB
49. I Ns 20/17/N - ogłoszenie 253.59 KB
50. I Ns 2060/16/N - Ogłoszenie 589.10 KB
51. I Ns 2060/16/N - Postanowienie 589.10 KB
52. I Ns 2185/16/N - Ogłoszenie 224.73 KB
53. INs_2273_15_N 227.98 KB
54. I Ns 37/17/N - Ogłoszenie 236.90 KB
55. INs-433-17-N_Ogloszenie 236.83 KB
56. I Ns 763/17/N - Ogłoszenie 216.81 KB
57. I Ns 763/17/N - Ogłoszenie 216.81 KB
58. I Ns 850/17/N - Ogłoszenie 224.16 KB
59. I Ns 894/17/N - Ogłoszenie 232.44 KB
60. IV P 1252/16/N - Odpis postanowienia 277.48 KB
61. Kd – 103-3/15/N - Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego. 307.24 KB
62. Kd.N-111-1/16 - Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego 606.49 KB
63. Kd.N. 111-1/16 - wyniki konkursu na stanowisko Asystenta Sędziego 248.96 KB
64. Kd. N -111-1/17 - Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy 519.45 KB
65. Kd.N-111-1/18 - Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy.pdf 695.77 KB
66. Kd.N-111-3/17 - Ogłoszenie w sprawie II etapu konkursu 126.67 KB
67. Komunikat dotyczący sprawy o sygn. akt III Nsm 1504/15/N 508.37 KB
68. Komunikat Kd. N-1120-145/16 765.22 KB
69. Komunikat prasowy nr 15.07 78.42 KB
70. Komunikat prasowy nr 52.06 87.77 KB
71. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego 258.19 KB
72. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu. 194.60 KB
73. MS-S1 13.81 MB
74. MS-S11,12 I półrocze 2017 9.45 MB
75. MS-S11_12 za rok 2016 2016 7.55 MB
76. MS-S16,18 I półrocze 2017 9.68 MB
77. MS-S16_18 za rok 2016 2016 7.97 MB
78. MS-S1r I półrocze 2017 10.35 MB
79. MS-S1 za rok 2016 2016 14.15 MB
80. Ms-S20kw I półrocze 2017 1.47 MB
81. Ms-S40 1 I półrocze 2017 1.52 MB
82. MS - S40 2 I półrocze 2017 5.59 MB
83. MS-S40 (IIZKSS) za rok 2016 2016 3.64 MB
84. MS-S40 (IZKSS) za rok 2016 2016 1.58 MB
85. MS-S5 (II Wydział Karny) za rok 2016 2016 6.36 MB
86. MS-S5r I półrocze 2017 13.32 MB
87. MS-S5 (VIII Wydział Karny) za rok 2016 2016 7.13 MB
88. MS-S6 (II Wydział Karny) za rok 2016 2016 6.93 MB
89. MS-S6r I półrocze 2017 7.89 MB
90. MS-S6r I półrocze 2017 7.89 MB
91. MS-S6 (VIII Wydział Karny) za rok 2016 2016 6.60 MB
92. MS-S7 (II Wydział Karny) za rok 2016 2016 1.43 MB
93. MS-S7r I półrocze 2017 1.41 MB
94. Obszar właściwości 119.76 KB
95. Obszar właściwości 119.76 KB
96. Obszar właściwości 119.76 KB
97. Obszar właściwości 119.76 KB
98. Obszar właściwośći 119.76 KB
99. Odpowiedzi - 1 do nr ZP/6/2013 161.50 KB
100. ogłoszenia w sprawie I Ns 371/16/N 264.60 KB
101. ogłoszenia w sprawie o sygn. akt I Ns 88/18/N 238.45 KB
102. Ogłoszenie 1.39 MB
103. Ogłoszenie 797.37 KB
104. Ogłoszenie 23.47 KB
105. Ogłoszenie 253.71 KB
106. Ogłoszenie 23.47 KB
107. Ogłoszenie. 23.47 KB
108. Ogłoszenie. 17.17 KB
109. Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia I etapu konkursu 78.14 KB
110. Ogłoszenie - I Ns 1380_17_N .pdf 153.33 KB
111. Ogłoszenie Ns 416/17/N 236.49 KB
112. Ogłoszenie o konkursie 834.67 KB
113. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 697.67 KB
114. Ogłoszenie o wyborze oferty na ,,Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie w Krakowie" 673.99 KB
115. Ogłoszenie o zawarciu umowy 28.00 KB
116. OGŁOSZENIE - Sygn. akt I Ns 2289/15/N 223.58 KB
117. OGŁOSZENIE - Sygn. akt I Ns 2344/15/N 223.45 KB
118. Ogłoszenie w sprawie I Ns 1067/17/N 210.18 KB
119. Ogłoszenie w sprawie I Ns 1078/17/N 207.70 KB
120. Ogłoszenie w sprawie I Ns 1078/17/N 207.70 KB
121. Ogłoszenie w sprawie I Ns 1203/17/N 243.78 KB
122. Ogłoszenie w sprawie I Ns 1260/17/N 150.08 KB
123. Ogłoszenie w sprawie I Ns 1352/16/N 243.97 KB
124. Ogłoszenie w sprawie I Ns 1545/16/N 220.29 KB
125. Ogłoszenie w sprawie I Ns 1632/16/N 221.61 KB
126. Ogłoszenie w sprawie INs 2046/16/N 254.85 KB
127. Ogłoszenie w sprawie I Ns 219/17/N 229.96 KB
128. Ogłoszenie w sprawie I Ns 2225/15/N 216.89 KB
129. Ogłoszenie w sprawie I Ns 2273/15/N 239.39 KB
130. Ogłoszenie w sprawie I Ns 2275/15/N 245.94 KB
131. Ogłoszenie w sprawie I Ns 2371/16/N 307.12 KB
132. Ogłoszenie w sprawie I Ns 2386/16/N 247.75 KB
133. Ogłoszenie w sprawie I Ns 241/17/N 461.38 KB
134. Ogłoszenie w sprawie INs 2596/16/N 285.95 KB
135. Ogłoszenie w sprawie I Ns 2597/16/N 244.79 KB
136. Ogłoszenie w sprawie I Ns 2641/16/N 238.55 KB
137. Ogłoszenie w sprawie I Ns 2697/16/N 235.87 KB
138. Ogłoszenie w sprawie I Ns 297/17/N 253.95 KB
139. Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/17/N 233.07 KB
140. Ogłoszenie w sprawie INs 395/17/N 245.37 KB
141. Ogłoszenie w sprawie I Ns 420/17/N 136.87 KB
142. Ogłoszenie w sprawie I Ns 429/17/N 246.21 KB
143. Ogłoszenie w sprawie I Ns 459/17/N 227.25 KB
144. Ogłoszenie w sprawie I Ns 461/17/N 237.44 KB
145. Ogłoszenie w sprawie I Ns 474/17/N 208.87 KB
146. Ogłoszenie w sprawie I Ns 511/17/N 250.50 KB
147. Ogłoszenie w sprawie I Ns 540/17/N 217.13 KB
148. Ogłoszenie w sprawie I Ns 547/17/N 218.83 KB
149. Ogłoszenie w sprawie I Ns 576/17/N 223.61 KB
150. Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/16/N 252.37 KB
151. Ogłoszenie w sprawie I Ns 602/17/N 137.32 KB
152. Ogłoszenie w sprawie I Ns 617/17/N 136.19 KB
153. Ogłoszenie w sprawie I Ns 726/17/N 234.23 KB
154. Ogłoszenie w sprawie I Ns 765/17/N 251.48 KB
155. Ogłoszenie w sprawie I Ns 874/14/N 265.72 KB
156. Ogłoszenie w sprawie I Ns 876/16/N 219.49 KB
157. Ogłoszenie w sprawie I Ns 925/17/N 209.93 KB
158. Ogłoszenie w sprawie I Ns 963/17/N 204.16 KB
159. Ogłoszenie w sprawie I Ns 996/17/N 234.00 KB
160. Ogłoszenie w sprawie IV P 1252/16/N 275.38 KB
161. Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1117/17/N 208.85 KB
162. Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1190/17/N 190.53 KB
163. Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1196/17/N 244.70 KB
164. ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1402/17/N 31.87 KB
165. Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1469/17/N 253.36 KB
166. Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1517/17/N 238.76 KB
167. Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 2597/16/N 243.39 KB
168. Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 589/17/N 84.63 KB
169. Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 712/17/N 35.78 KB
170. ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 934/17/N 59.39 KB
171. Opis przedm.zam. dla części 1 364.24 KB
172. Opis przedm.zam. dla części 1 364.24 KB
173. Opis przedm.zam. dla części 1.zip 364.24 KB
174. Opis przedm.zam.dla części 2 269.17 KB
175. Opis.przedm.zam.dla części 2 269.17 KB
176. Opis przedm.zam.dla części 3 225.81 KB
177. Opis przedm.zam.dla części 3 225.81 KB
178. Opis przedm.zam. dla części 4 532.70 KB
179. Opis przedm.zam. dla części 4 532.70 KB
180. Oświadczenie 43.48 KB
181. Oświadczenie biegłego do celów podatkowych 24.00 KB
182. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 75.65 KB
183. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011. 522.41 KB
184. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 323.23 KB
185. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 439.36 KB
186. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014. 438.35 KB
187. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015. 498.54 KB
188. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016. 491.82 KB
189. Oświadczenie tłumacza do celów podatkowych 24.00 KB
190. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2011 38.01 KB
191. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2011. 38.02 KB
192. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2011. 37.39 KB
193. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2011. 38.02 KB
194. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2012 53.77 KB
195. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2013 332.57 KB
196. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2014 1.15 MB
197. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2015 536.06 KB
198. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2016 615.85 KB
199. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2017. 320.56 KB
200. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2018 614.51 KB
201. Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie na rok 2011 r. 38.01 KB
202. pobierz MS-S1 13.81 MB
203. pobierz MS-S10 7.24 MB
204. pobierz MS-S11-12 13.27 MB
205. pobierz MS-S16 10.75 MB
206. pobierz MS-S20 5.08 MB
207. pobierz MS-S5 11.68 MB
208. pobierz MS-S6 6.52 MB
209. pobierz MS-S7 1.30 MB
210. Pobierz ogłoszenie 215.52 KB
211. Poradnik dla pełnomocnika zawodowego. 616.04 KB
212. Poradnik dla powoda. 583.40 KB
213. Poradnik dla pozwanego. 521.85 KB
214. Postanowienie w sprawie II K 328/16/N 288.55 KB
215. Postanowienie w sprawie II K 347/17/N 303.16 KB
216. Postanowienie w sprawie o sygn. akt II W 1741/17/N 269.58 KB
217. Postanowienie w sprawie VIII K 918/15/N 270.54 KB
218. Postanowienie z dnia 24 marca 2017r. dot. sygn. poz. dep. 10/12/N (1Ds. 179/91) 293.27 KB
219. Prez.Adm.01631-07/14/SO 402.28 KB
220. Prez.Adm. 0210-2/14/N- Zarządzenie nr 2/2014 125.27 KB
221. Prez.Adm.021-37/14/N – zarządzenie nr 9/2014 220.20 KB
222. Prez.Adm.1102/1/13/N - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego. 834.67 KB
223. Prez.Adm.1120/4/13/N - wyniki 252.09 KB
224. PREZ.G.2303\4\13\N - ogłoszenie 942.64 KB
225. Prez.Kd.1102/2/14/N - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - szczegóły konkursu. 473.08 KB
226. Pytania i odpowiedzi 1.97 MB
227. PYTANIA i ODPOWIEDZI 45.00 KB
228. Pytania i Odpowiedzi-modyfikacja SIWZ 61.50 KB
229. PYTANIA i ODPOWIEDZI - nr 2 45.50 KB
230. PYTANIA – ODPOWIEDZI nr 1 do postępowania nr 27112010.doc 128.00 KB
231. Regulamin praktyk studenckich 1.75 MB
232. RSR Barbara Łaba I Wydział Cywilny 210.33 KB
233. siwz 216.50 KB
234. SIWZ 857.50 KB
235. SIWZ 81.56 KB
236. SIWZ 216.50 KB
237. SIWZ.doc 857.50 KB
238. SIWZ.doc 857.50 KB
239. SIWZ nr 2 2012 + załączniki 2.28 MB
240. SIWZ nr 2 2012 + załączniki 2.28 MB
241. SIWZ nr 2 2012 + załączniki 2.28 MB
242. SIWZ nr2 - 2012.zip 79.97 KB
243. SIWZ nr 4 2013 +załączniki 437.00 KB
244. SIWZ+załaczniki 81.52 KB
245. SIWZ+załączniki 341.00 KB
246. SIWZ+załączniki 857.50 KB
247. SIWZ+zalaczniki.zip 81.52 KB
248. Sprawozdanie MS-S11/12 za I półrocze 2016 r. 7.27 MB
249. Sprawozdanie MS-S16/18 za I półrocze 2016 r. 7.98 MB
250. Sprawozdanie MS-S1 za I półrocze 2016 r. 13.71 MB
251. Sprawozdanie MS-S5 (II Wydział Karny) za I półrocze 2016 r. 6.29 MB
252. Sprawozdanie MS-S5 (VIII Wydział Karny) za I półrocze 2016 r. 12.68 MB
253. Sprawozdanie MS-S6 (II Wydział Karny) za I półrocze 2016 r. 6.41 MB
254. Sprawozdanie MS-S6 (VIII Wydział Karny) za I półrocze 2016 r. 6.30 MB
255. Sprawozdanie MS-S7 (II Wydział Karny) za I półrocze 2016 r. 1.19 MB
256. Sprawozdanie MS-S7 (VIII Wydział Karny) za I półrocze 2016 r. 1.18 MB
257. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 1.05 MB
258. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 1.05 MB
259. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012. 962.08 KB
260. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013. 652.42 KB
261. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014. 795.45 KB
262. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015. 1.09 MB
263. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016. 1.35 MB
264. SRS Anna Zarzycka I Wydział Cywilny 211.50 KB
265. SRS Edyta Truszkiewicz I Wydział Cywilny 209.00 KB
266. SRS Katarzyna Rozmus-Grzesiak IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 221.46 KB
267. SRS Katarzyna Wysocka-Faustmann V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach 235.38 KB
268. SRS Stanisław Czuba I Wydział Cywilny 210.60 KB
269. SSR Adriana Długosz I Wydział Cywilny 219.14 KB
270. SSR Agata Irla-Łuczyńska I Wydział Cywilny 217.90 KB
271. SSR Agnieszka Frączak-Dudek IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 231.64 KB
272. SSR Agnieszka Michalak I Wydział Cywilny 230.73 KB
273. SSR Agnieszka Sułowska-Gibas II Wydział Karny 223.49 KB
274. SSR Anna Kostecka-Szarkowska III Wydział Rodzinny i Nieletnich 429.80 KB
275. SSR Anna Olszewska-Zaremba I Wydział Cywilny 228.80 KB
276. SSR Anna Witasik III Wydział Rodzinny i Nieletnich 487.06 KB
277. SSR Bartłomiej Migda II Wydział Karny 239.07 KB
278. SSR Dominika Stachura III Wydział Rodzinny i Nieletnich 389.08 KB
279. SSR Dominika Wszołek-Lech I Wydział Cywilny 218.46 KB
280. SSR Dorota-Sośnicka-Gurbiel II Wydział Karny 266.84 KB
281. SSR Ewelina Sołtysik IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 220.73 KB
282. SSR Ilona Slavev II Wydział Karny 223.59 KB
283. SSR Iwona Henrych I Wydział Cywilny 217.33 KB
284. SSR Janusz Kukuczka II Wydział Karny 222.50 KB
285. SSR Joanna Karaim I Wydział Cywilny 215.68 KB
286. SSR Justyna Dresler-Sewerska II Wydział Karny 260.71 KB
287. SSR Justyna Hyra-Wątor IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 228.46 KB
288. SSR Katarzyna Cora-Szmida IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 223.99 KB
289. SSR Katarzyna Grabczak-Ignatjuk II Wydział Karny 223.16 KB
290. SSR Katarzyna Grzesik III Wydział Rodzinny i Nieletnich 453.25 KB
291. SSR Lidia Wojak I Wydział Cywilny 219.56 KB
292. SSR Magdalena Besztak-Malinowska I Wydział Cywilny 218.53 KB
293. SSR Magdalena Tomala I Wydział Cywilny 218.67 KB
294. SSR Magdalena Żak I Wydział Cywilny 217.17 KB
295. SSR Małgorzata Bartuzi II Wydział Karny 224.50 KB
296. SSR Małgorzata Siwiec-Niemczuk II Wydział Karny 222.83 KB
297. SSR Marcin Gawron IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 223.84 KB
298. SSR Maria Królikowska-Iwaniak III Wydział Rodzinny i Nieletnich 457.55 KB
299. SSR Mariusz Sitko II Wydział Karny 223.21 KB
300. SSR Marta Dobrowolska I Wydział Cywilny 218.53 KB
301. SSR Marzena Stochel IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 219.78 KB
302. SSR Michał Stawarz IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 220.07 KB
303. SSR Michał Wójcik II Wydział Karny 222.97 KB
304. SSR Paweł Skrzypski-Słowik II Wydział Karny 233.55 KB
305. SSR Piotr Kiszka I Wydział Cywilny 217.68 KB
306. SSR Renata Masły-Macioszek I Wydział Cywilny 218.94 KB
307. SSR Tatiana Musiałek III Wydział Rodzinny i Nieletnich 458.21 KB
308. SSR Tomasz Tokarski II Wydział Karny 222.08 KB
309. SSR Wioletta Niepsuj IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 223.01 KB
310. SSR Zuzanna Drukała IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 224.46 KB
311. SWIZ nr 213 - 2008 - Specyfikacja istotnych warunków zanówienia do postępowania nr 213/3/2008 157.50 KB
312. sygn. akt I N 855/17/N 37.24 KB
313. sygn. akt I Ns 1387/17/N 229.86 KB
314. Sygnatura konkursu Prez. Adm. 1102/3/13/N. 461.29 KB
315. test 0.00 KB
316. TPOP 249.93 KB
317. Treść Ogłoszenia 16.91 KB
318. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 151.17 KB
319. Uchwała podjęta na zebraniu sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w dniu 14 grudnia 2017 roku. 547.15 KB
320. Ustawa KPK 320.63 KB
321. VIII K 364/15/N - Postanowienie 319.50 KB
322. VIII W 598/16/N - ogłoszenie 285.02 KB
323. Wersja skonsolidowana 805/2004 447.98 KB
324. • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych 2.61 MB
325. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych 2.61 MB
326. Współpraca sądowa w sprawach karnych 993.67 KB
327. Wybrane akty prawne I 533.94 KB
328. Wybrane akty prawne II 1.22 MB
329. Wyciąg z KPK 194.99 KB
330. Wykaz składników majątkowych 357.20 KB
331. Wykaz składników majątku. 456.02 KB
332. Wykaz skladników - załącznik do ogłoszenia.pdf 163.91 KB
333. Wykaz.xlsx AKTUALNOŚCI 21.08 KB
334. Wykaz.xlsx AKTUALNOŚCI 21.08 KB
335. Wykaz.xlsx AKTUALNOŚCI 21.08 KB
336. Wykaz zbędnych maszyn 39.00 KB
337. Wykaz zbędnych składników majątkowych 20.50 KB
338. Wykaz zbędnych składników majątkowych 20.50 KB
339. Wykaz zbędnych składników majątkowych_maszyny do pisania.xls 20.50 KB
340. Wykaz zbędnych składników majątku 27.50 KB
341. Wykaz zużytych składników 213.57 KB
342. WYKAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW 775.13 KB
343. Wykaz zużytych składników majątku 256.92 KB
344. Wyniki II Etapu konkursu na asystenta sędziego 439.72 KB
345. Zarządzeniem nr 4/2013 - Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2013 roku . 211.60 KB
346. Zarządzeniem nr 4/2013 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2013 roku Inne linki 211.60 KB
347. Zarządzenie nr 12 / 2014r. 133.46 KB
348. Zarządzenie Nr 13/2015 1.68 MB
349. Zarządzenie w sprawie I Ns 778/17/N 237.60 KB
350. Zarządzenie w sprawie IV P 551/16/N 148.15 KB
351. Zarządzenie w sprawie opublikowania na BIP 400.40 KB
352. Zarządzenie w sprawie opublikowania na BIP 244.92 KB
353. Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych 345.06 KB
354. Zaświadczenie 267.10 KB
355. ZP/06/2013 - SIWZ+załącznki 190.99 KB
Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2018r. 06:14:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.