Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Status Prawny

 


Status Prawny

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975r. (Dz.U. z 1975r. Nr 18 poz. 99) oraz rozporządzenia zmieniającego z dnia 29 grudnia 1976r. w sprawie utworzenia sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. 1976r. Nr 42 poz.252 z późn. zm.) jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.1997r. Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm. w skrócie u.s.p.) i w szczególności: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 1987r.Nr 38, poz. 218 ze zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1988r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 1988r. Nr 2, poz. 6) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. 2002r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.).


 

Podstawa prawna

 

1.1. Ustawa z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013.427 j.t.);

1.2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.2007.38.249 z późn. zmianami);

1.3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie  utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2002 r. Nr 180, poz.1508);

1.4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich  (Dz.U. Nr 106, poz.1160);

1.5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie  organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2003 r. Nr 5, poz.22 z późn. zmianami);

1.6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476);

1.7. Ustawa z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.);

1.8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 j.t.);

1.9. ustawa o kuratorach i inne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulujące sprawy komorników, notariuszy, adwokatów, ławników, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych oraz działanie sądów pracy, sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste az archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.

 

 

Przedmiot działania i kompetencje

 

Do właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie należy rozpoznawanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych.

W obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie znajduje się - część miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice.

W ramach obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie funkcjonuje: Zamiejscowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Proszowicach ul. Kosynierów 28 dla gmin: Proszowice, Igołomia -Wawrzeńczyce, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, i Radziemice dla spraw dotyczących założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych ;

 

 

Tryb działania, przyjmowania i załatwiania spraw

 

Tryb działania jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty określony jest w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r., Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1988r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji sądowej. Natomiast tryb postępowania jako Sądu rozpoznającego daną sprawę, regulują przepisy proceduralne właściwe dla poszczególnych rodzajów spraw wpływających do sądu (np. Kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego).

Pisma wszczynające postępowanie i dalsze przyjmowane są na dzienniku podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane są do właściwych Wydziałów i rejestrowane.

Nadzór administracyjny nad postepowaniem sprawuje Prezes Sądu

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone wyłącznie na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.

 

 

Majątek Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej - Huty w Krakowie

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie jest jednostką sektora finansów publicznych, nie posiadającą osobowości prawnej. W zakresie finansowym i gospodarczym działalność Sądu reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 97 poz.876 ).

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
Autorprezes Katarzyna Wierzbicka - Prezes Sądu2008-12-10
Publikujący Łukasz Florek - Redaktor Bip 2008-12-05 13:32
Modyfikacja Łukasz Florek - Redaktor Bip 2015-09-11 11:47
Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]