Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA
Kd. N-111-1/18 - OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO INFORMATYKA
Kd. N-111-1/18 - OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO INFORMATYKA
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY
 
Sygnatura konkursu Kd. N-111-1/18      
 
 
Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa –Nowej Huty w Krakowie działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2017.246 ze zmianami) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie na stanowisko stażysty – informatyk, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 1 osoba.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 3.400,00 złotych brutto 
 
Zakres zadań na stanowisku informatyka:
 
 • obsługa helpdesku,
 • utrzymanie floty drukarek, obsługa zgłoszeń serwisowych oraz współpraca z serwisem zewnętrznym ,
 • instalacja, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
 • opieka nad sprzętem komputerowym,
 • pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania,
 • wykonywanie drobnych prac konserwatorskich
 • inne czynności zlecone przez kierownika.
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;    
 • wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne - ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty - informatyka;
 • wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność.
Dodatkowe wymagania:
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.
 • Dobra znajomość podstaw: budowy, obsługi, napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego.
 • Sieci LAN, WAN.
 • Dobra znajomość środowiska MS Windows, MS SQL.
 • Dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, programów antywirusowych.
 • Doświadczenie zawodowe: w zawodzie informatyka lub jako pracownik helpdesku.
 • Doświadczenie w pracy w sądownictwie (praca na umowy zlecenie lub zastępstwo).
Dokumenty wymagane od kandydata:
 • podanie o pracę;
 • CV;
 • oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”;
 • oświadczenie o treści: „Nie jestem karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe”;
 • oświadczenie o treści: „Przeciwko mnie nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”;
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu”;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.;
 
 
Termin składania ofert:
 
Oferty pracy zawierające dokumenty wymagane od kandydata - należy składać w terminie do dnia 09.02.2018 r. do:
Oddział Kadr, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C – 128,  bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się  datę  stempla  pocztowego).
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu – „Konkurs –  Kd. N - 111-1/18”.
 
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych (kompletności przedłożonych  dokumentów od kandydata, potwierdzających spełnienie  niezbędnych wymagań).
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona na stronie internetowej tut. Sądu w dniu 16 lutego 2018 roku  z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu.
 
 
           Inne informacje:
Sąd Rejonowy dla Krakowa–Nowej Huty w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922. j.t.) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
  z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Osobom nadsyłającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2014.1502 j.t. z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400 j.t.) w zakresie określonym w wymienionych przepisach.
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 6. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 marca 2018r.  Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Dyrektor Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
Bożena Kot
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Kd.N-111-1/18 - Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy.pdf Plik pdf 695.77 KB
powrot
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
AutorBożena Kot - Dyrektor Sądu2018-01-10
Publikujący Łukasz Florek - Redaktor Bip 2018-01-10 13:00
Modyfikacja Łukasz Florek - Redaktor Bip 2018-01-10 13:11
Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]